Cà Mau: Tập trung hỗ trợ phát triển khuyến công

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ASADO VIỆT NAM 03/08/2019 0 nhận xét

Ông Nguyễn Văn Khải – Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau cho biết: Những ngành hàng công nghiệp chủ lực như chế biến nông lâm, thủy sản, sản xuất khí, điện, đạm là những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực công nghiệp - xây dựng và là một những động lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cà Mau hiện nay có trên 23.000 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, trong đó gần 4.400 doanh nghiệp và 18.600 hộ kinh doanh cá thể, tổng vốn đầu đăng ký trên 27.600 tỷ đồng; trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 80% phần lớn là lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sửa chữa…. đóng góp gần 60% và chỉ số tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo ông Khải, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tăng dần qua từng năm, cụ thể năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Trong đó, cơ cấu kinh tế khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 29,5%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 26,5%; khu vực dịch vụ chiếm 40,2%; GRDP bình quân đầu người 42,4 triệu đồng/người/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,41%; ngành chế biến nông, lâm, thủy sản góp phần tích cực cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Cà Mau năm 2018 đạt 1,2 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Khải – Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau cho biết: Những ngành hàng công nghiệp chủ lực như chế biến nông lâm, thủy sản, sản xuất khí, điện, đạm là những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực công nghiệp - xây dựng và là một những động lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cà Mau hiện nay có trên 23.000 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, trong đó gần 4.400 doanh nghiệp và 18.600 hộ kinh doanh cá thể, tổng vốn đầu đăng ký trên 27.600 tỷ đồng; trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 80% phần lớn là lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sửa chữa…. đóng góp gần 60% và chỉ số tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo ông Khải, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tăng dần qua từng năm, cụ thể năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Trong đó, cơ cấu kinh tế khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 29,5%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 26,5%; khu vực dịch vụ chiếm 40,2%; GRDP bình quân đầu người 42,4 triệu đồng/người/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,41%; ngành chế biến nông, lâm, thủy sản góp phần tích cực cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Cà Mau năm 2018 đạt 1,2 tỷ USD.

ca mau phat trien san xuat cong nghiep tieu thu cong nghiep
Trung tâm khuyến công Cà Mau làm việc với các DN tiểu thủ công nghiệp

“Những năm qua hoạt động khuyến công đã đóng góp quan trọng trong việc động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- ông Khải nhấn mạnh.

Năm 2018, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, địa phương hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các cơ sở CNNT được đầu tư, trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị ứng dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại tham gia vào quá trình sản xuất, góp phần hình thành nên các sản phẩm ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng cả về chất lẫn lượng, gia tăng thị trường tiêu thụ không chỉ trong và ngoài tỉnh mà nó còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, nhờ vào sự hỗ trợ chương trình khuyến công đã giúp cơ sở CNNT kịp thời đầu tư vào sản xuất kinh doanh của đơn vị đem lại hiệu quả doanh thu, lợi nhuận ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương và giải quyết các vấn đề việc làm cho lao động nông thôn, cụ thể như sau: khuyến công quốc gia thực hiện 02 đề án, tổng kinh phí thực hiện 700 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch được giao; thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp là 10.935 triêu đồng, giải quyết việc làm cho 17 lao động địa phương.

ca mau phat trien san xuat cong nghiep tieu thu cong nghiep
Trung tâm khuyến công Cà Mau phát huy nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh

Từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại địa phương, Sở Công Thương Cà Mau đã đầu tư xây dựng phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và triển khai 4 điểm trưng bày, bán các sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm đặc sản của tỉnh, tham gia các hội chợ công nghiệp, thương mại thủy sản trong nước, tổ chức các cuộc kết nối cung cầu với các địa phương, chương trình hàng Việt về nông thôn...Đây là đầu mối, địa điểm tin cậy để giới thiệu, quảng bá, kết nối, cung cấp thông tin, sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở CNNT của địa phương đến khách hàng trong và ngoài tỉnh; kết nối xúc tiến thương mại đưa các sản phẩm của địa phương mở rông thị trường tiêu thụ đặc biệt là các thị trường lớn trong nước như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các hệ thống siêu thị…

Để hoạt động khuyến công đem lại hiệu quả cao, đúng mục đích, phát huy nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Khải cho rằng, cần xác định đúng đối tượng khi triển khai thực hiện đề án khuyến công hỗ trợ cho cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh cần thẩm tra năng lực của đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị để đánh giá được năng lực thực hiện và tư vấn hướng dẫn cho các cơ sở CNNT đầu tư, lựa chọn công nghê phù hợp với nhu cầu, năng lực tài chính của cơ sở và vùng nguyên liệu.

Mặt khác, xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất, đánh giá khả năng mở rộng, phát triển thị trường tiềm năng cho sản phẩm, đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ sở CNNT, hiệu quả trong triển khai thực hiện đề án khuyến công.

 

“Những năm qua hoạt động khuyến công đã đóng góp quan trọng trong việc động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- ông Khải nhấn mạnh.

Năm 2018, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, địa phương hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các cơ sở CNNT được đầu tư, trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị ứng dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại tham gia vào quá trình sản xuất, góp phần hình thành nên các sản phẩm ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng cả về chất lẫn lượng, gia tăng thị trường tiêu thụ không chỉ trong và ngoài tỉnh mà nó còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, nhờ vào sự hỗ trợ chương trình khuyến công đã giúp cơ sở CNNT kịp thời đầu tư vào sản xuất kinh doanh của đơn vị đem lại hiệu quả doanh thu, lợi nhuận ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương và giải quyết các vấn đề việc làm cho lao động nông thôn, cụ thể như sau: khuyến công quốc gia thực hiện 02 đề án, tổng kinh phí thực hiện 700 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch được giao; thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp là 10.935 triêu đồng, giải quyết việc làm cho 17 lao động địa phương.

ca mau phat trien san xuat cong nghiep tieu thu cong nghiep
Trung tâm khuyến công Cà Mau phát huy nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh

 

Bình luận:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0898 68 67 68 Hotline : 0963 866 966
popup

Số lượng:

Tổng tiền: